Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Yasal Bilgilendirme Metni

Bu web sitesinin işletmecisi sıfatıyla Lycia Hotel, Çukurbağ Yarımadası, Arman Talay Sok No 20, Kaş/ Antalya adresinde faaliyet göstermekte olup Bilgilerin Korunması Hakkındaki Avrupa Birliği Ana Yönetmeliği (EU-DSGVO)  hükümleri uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanımından sorumlu olan kuruluştur.

Web sitemizi ziyaret etmeniz ve otelimizde konaklamanız halinde kişisel bilgilerinizin  LYCIA HOTEL tarafından hangi tür, kapsam ve amaçla toplanacağı, işleneceği ve kullanılacağı hususlarında sizi aydınlatmak amacıyla aşağıdaki bilgilendirme metni hazırlanmış ve bilginize sunulmuştur.

Kişisel verilerinizin toplanması ve depolanması ile bu bilgilerin işleniş türü ve amaçları

“Kişisel veriler” terimi, bir kimsenin kimlik teşhisini olanaklı kılmaya müsait türden bilgileri ifade eder.  

Kuruluşumuz ziyaret ve konaklamanız sırasında yasal hükümler çerçevesinde çeşitli kaynaklardan kişisel verilerinizi toplamaktadır. Bu veriler örneğin şunlardır;

Belli durum ve şartlar altında aynı şekilde şu bilgileri de toplayabilmekteyiz:

Şayet talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerle ilgili olarak kuruluşumuza ya da hizmet sunucularımıza başka kimselere ait kişisel verileri bildirmeniz gerekliyse (örneğin bir başkası için rezervasyon yaptırmanız gibi), bilgilerini vereceğiniz kişinin kişisel verilerinin iletilmesine rızasını almanız ve buna istinaden sözkonusu verileri bu yasal bilgilendirme metni çerçevesinde kullanmamıza izin vermeniz gerekmektedir.

İletişim / Kişisel verilerin toplanması

Kuruluşumuz kişisel verileri farklı kaynak ve yollardan toplamaktadır. Şöyle ki;

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında:

Web sitemizi her ziyaretiniz sırasında tarayıcınız (browser) otomatik olarak web sitemizin veri sunucusuna (server) bilgiler gönderir ve bunlar geçici bir süre için Logfile adı verilen bir dosyada toplanır. Bu işlem esnasında aşağıda listelenen bilgiler sizin iradeniz dışında toplanmış ve otomatik düzenekle silinene kadar kaydedilmiş olur:

Bu verilerin toplanması ve işlenmesi, web sitemizin kullanılmasına olanak sağlama (bağlantı kurma düzeni), sistem güvenliğini ve istikrarını sürekli kılma, ağ altyapısını yönetme ve internet sunumumuzu optimize etme ile dahili istatistiki amaçlara hizmet eder. IP adresinden ise yalnızca ağ altyapısına yönelik saldırılarda ve istatistiki amaçlarla yararlanılır.

Kişisel veriler kurumumuz tarafından çeşitli yollardan toplanmaktadır. Şöyle ki;

Stratejik ortaklar. Otelimizde kaldığınız süre içerisindeki deneyimlerinize dayanarak ilginizi çekebileceğine inandığımız ürünleri, hizmetleri ya da teklifleri size ulaştırabilmek amacıyla işbirliği halinde olduğumuz kuruluşlardan da kişisel veriler toplamaktayız. Bu tür stratejik iş ortaklarımız arasında bölgemizdeki restoranlar, seyahat ortakları ve acenteleri, araç kiralama kuruluşları ve seyahat rezervasyon platformları bulunmaktadır. Stratejik iş ortakları LYCIA HOTEL’den bağımsız kuruluşlardır.

Verilerinizin üçüncü kişilere iletilmesi

Sadece sizin açık ve net izninizle, bunun için yasal bir dayanak mevcutsa veya haklarımızın, özellikle de sizinle yaptığımız bir anlaşmadan doğan haklarımızın yaptırımı olarak zorunlu hale gelmişse kişisel verilerinizi üçüncü şahıslara iletebiliriz.

Veri güvenliği

Tesadüfen veya bilinçli manipülasyona, kısmen veya tümüyle kayba, tahribata veya izinsiz erişime karşı verilerinizi korumak amacıyla kuruluşumuz tarafından uygun teknik ve örgütsel güvenlik önlemleri alınmıştır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmeye uygun olarak sürekli iyileştirilmektedir.

Verilerinize ilişkin olarak bilgilendirme, düzeltme, kapama ve silme işlemleri

Depolanan tüm verileriniz hakkında bilgi alma, yanlış bilgileri düzelttirme, kapattırma ve sildirtme hakkına sahipsiniz. Bu işlemler için veya kişisel verilerinizle ilgili başkaca sorunuz olması halinde  lütfen şu adrese E-Mail ile başvurunuz: info@lycia-hotel.com

Verilerinizin korunmasına dair bu bilgilendirme metninde değişiklikler

Web sitemizin ilerideki gelişimine veya yasalarda ve dolayısıyla resmi dairelerce uygulanan mevzuat ve yönergelerde yapılacak değişikliklere uygun olarak kişisel verilerinizin korunmasına dair bu bilgilendirme metninde güncelleme yapılması gerekli olabilir. En güncel bilgilendirme metnine her an web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Son güncelleme tarihi: 25.05.2018

Çıkış